OPGAVE 4: Resonans

Forslag til refleksionsspørgsmål:


A) Prøv selv at spænde strenge over en plade eller et rør. Uden en forbindelse mellem den vibrerende streng og den resonerende del af instrumentet, så lyden kan forplante sig videre, kommer der ikke særlig meget lyd. Undersøg om der er forskel på hvilke materialer der bruges.

Gør det eksempelvis nogen hørbar forskel om 'broen' er tynd eller kraftig, hul eller massiv?

Beskriv forskellen klangmæssigt.
Man kan også bruge kroppen som resonansrum.

For en mundbue er det buens kontakt med mundhulen som er afgørende, se Figur 23.


B) Lav en bue og afprøv den på både kroppen og andre ting i rummet - hvad skaber resonans? Hvorfor?