OPGAVE 3: Organologiens dilemmaer

Forslag til refleksionsspørgsmål:


A) Inden for aerofoner findes dels underkategorien fritunger (bl.a. mundorgler og mundharmonikaer), dels underkategorien rørblade (enkelte og dobbelte rørblade, f.eks. saxofon, klarinet, zurna, mey og obo). I disse tilfælde er det reelt en vibrerende lamel som skaber lyden. Er det så korrekt at klassificere disse instrumenter som aerofoner, eller bør de kategoriseres som idiofoner (lamellofoner, ligesom tommelfingerpianoet og mundharpen)? Forklar hvorfor/hvorfor ikke.


B) Hvad med mundharpen, er det en idiofon (som det klassificeres hos Sachs & Hornbostel), eller kan man tale om en aerofon, når nu det er en luftstrøm som passerer frem og tilbage forbi lamellen? Forklar valget.


C) Hvis vi holder bladet fra et græsstrå mellem tommelfingrene og blæser i det, er det muligt (med lidt øvelse) at frembringe en høj lidt hæs fløjtelyd. Er det en aerofon (fordi det er en luftstrøm som skaber lyden), en idiofon (fordi det er materialet selv, bladet, som vibrerer) eller en chordofon (fordi det er spændingen af 'strengen' som afgør tonehøjden)?


D) Er en kazoo egentlig en membranofon (som Sachs & Hornbostel har valgt at sige det), eller kan man også kalde det en aerofon, fordi det er luftstrømmen som igangsætter membranens vibration? Forklar valget.


E) Hvorfor er et strengeinstrument med en klangkasse af enten træ eller overspændt med skind ikke en idiofon eller en membranofon? Forklar valget.