OPGAVE 2: Materialer, teknik og funktion

Forslag til refleksionsspørgsmål:


A) Hvilke typer af materialer er tilgængelige i dit lokalområde? Prøv at finde materialer til instrumenter.


B) Hvilke typer af instrumenter egner disse materialer sig til? Udtænk nogle ideer til instrumenter, prøv dem eventuelt af i praksis.


C) Hvilke materialer egner sig til instrumenter der skal kunne høres over længere afstand og udendørs? Forklar hvorfor.


D) Hvilke materialer (og eventuelt spilleteknikker) egner sig til stille indendørs baggrundsmusik?