OPGAVE 1A: Tonehøjde eller pitch

Forslag til refleksionsspørgsmål:


A) Find en mobiltelefon med en melodi du kender.

B) Find melodiens grundtone (som du opfatter den med øret) på et klaver.

C) Mål grundfrekvensen eller slå den op.

D) Mål nu tilsvarende grundfrekvensen på mobilens tone.

I nogle tilfælde vil grundtonen mangle, simpelthen fordi den er for dyb til mobilens højtaler. Alligevel er vi ikke i tvivl om hvilken melodi vi hører og om grundtonen.