Dansk Nationalkomité for ICTM

Forum for musik og dans i verden


Præsentationer fra UNESCO-panel


I kraft af ICTM’s rolle som rådgivende NGO for UNESCO, ønsker vi, Dansk Nationalkomité for ICTM, at sætte fokus på muligheder og problematikker vedr. UNESCOs to kultur-konventioner: 2003-konventionen om bevaring af immateriel kulturarv og 2005-konventionen om sikring af kulturel diversitet. Med disse to konventioner italesætter UNESCO både diversitet og kulturarv, og har samtidig valgt at adskille temaerne. Vi inviterer til paneldebat med en række aktører, der på forskellig vis arbejder med området. Hvad gør vi i Danmark? Hvad kan konventionerne bruges til? Hvordan kommer vi videre? og Hvad kan dansk-ICTM gøre?

Keith Howard

Professor ved SOAS, University of London, formand for den Britiske ICTM nationalkomité, Liaison Officer, ICTM og British Forum for Ethnomusicology. Forsket i kulturarv i Korea.


Se slides

Læs oplæg

Andreas Otte

Adjunkt ved Grønlands Universitet, og arbejder bl.a. med at skabe rammer for undervisning i lokal immaterial kulturarv i den grønlandske folkeskole.


Læs  oplæg

Marianne Holm Pedersen

Seniorforsker, Dansk Folkemindesamling ved Det Kongelige Bibliotek. Arbejder primært med kulturel mangfoldighed; generation, familie og forældreskab; traditioner og ritualer samt foreningsliv og fritidsaktiviteter.

Ole Reitov

Leder af Freemuse, medlem af UNESCO’s internationale expert panel for 2005 konventionen, forfatter til afsnittet om kunstnerisk ytringsfrihed i UNESCO’s Globale Rapport 2015.


Se slides


Mille Gabriel

Museumsinspektør Nationalmuseet, medlem af den danske UNESCO- nationalkomission. Forskning om repatriering af kulturarv med særligt fokus på inuitter og oprindelige folks rettigheder.