Lyden af oldtiden


Fra RÅB til TRUT

Flere af de mest ikoniske fund fra oldtiden handler om musik. Det tænker de færreste nok på, men der er faktisk god grund til at arbejde med trut og blæs som tilgang til historien: 


De fleste tænker nok først på bronzelurerne, fundet i tørvemoser som ofringer i bronzealderen, ca. 3200 år gamle. Vi ved ikke meget om hvad de imponerende slyngede horn, med sollignenede 'æbleskivepander' for enden som schall-stykke, blev brugt til.... Helleristninger antyder ritualer og ceremonier, men detaljerne er ubekendte. Den uvished er ikke kun et irritationselement, den er også en 'kreativ sprække' i hvilken forestillinger om hvordan vi har brugt og stadig bruger musik, kan tage form.

 

På indersiden af Gundestrupkarret , 2100 år gammelt, er der en illustration af tre carnyx'er, de imponerende lange ranke keltiske krigshorn med et vildsvinehoved for enden, hvorfra den mest skræmmende lyd har lydt. Vi har ingen fund af instrumentet i Danmark, men billede og beskrivelser inspirerer til dramatiske forestillinger om krig og rituelle processioner.Og selv når de carnyxen lavet af vandrør og kagedåser kan den give indtryk af noget særligt.


Så er der guldhornene, de to smukke horn fra Sønderjylland, prydet med både nordiske og romerske motiver, ligeledes fra jernalderen, ca. 1600 år gamle. Trods deres oplagte lighed med blæseinstrumenter, er det stadig ikke musik som er den primære association. men de ligner horn, så mon ikke....


Et ca. samtidigt fund, som får langt mindre opmærksomhed, men som musikhistorisk er lige så interessant, er trælurerne, fundet i brønde på gårdene, bl.a. omkring Herning. Måske har de været brugt som signal omkring landsbyen, eller på både som advarsel. Vi ved det ikke. For heller ikke dér følger en brugsanvisning med.


Der er jo også altid dyrehorn, forgængelige, og derfor ikke fundet..... Men fra bl.a. Ishøjfyrsten findes et smukt beslag til et horn som fyrsten haft med i krig. Og hvad med barklurer, har vi mon også haft dem? Der er masser af spændende horninspiration fra oldtiden, noget vi ved, og en masse vi ikke ved. Men netop usikkerheden hvad angår instrumenternes funktion giver plads til nysgerrighed, refleksion og fantasi. Hermed skaber historien en fin ramme for kreativitet og eksperimenteren i nutiden, og hvem ved hvad der så sker i fremtiden...


I 'Lyden af oldtiden' har vi eksperimenteret med både tradionelle naturmaterialer og moderne erstatningsmaterialer, vi har sammenholdt arkæologers, musikantropologer, lydforskere og musikeres viden. Alt sammen til brug i skoleklasser. Så velkommen til LYDEN AF OLDTIDEN: FRA RÅB TIL TRUT

Vi er inspireret af forskellige horntyper, nogle fundet i Danmark, andre i vores nabolande: Dyrehorn, bronzelurer og carnyx'er, trælurer, barklurer, guldhorn og keramiske horn . 

Sammen med eleverne og formidlere fra musik- natur- og museumsverdenen har vi eksperimenteret med forskellige  ritualer for begravelse og ofringer, signaler til vækning, processioner, advarsel og at skræmme.

Tak til musiklærer Rasmus Pagter Conradsen og 8. klasse, musiklærer Lisbeth Feiberg og 4. klasse, Engesvang Skole, samt lærere og 5. klasser fra Højmarkskolen, Holsted og musiklærer Jonas Østergaard Pedersen og elever, Ranum Efterskole, for at deltage i forsøgene. Også tak til Klosterlund Museum, Museerne Sønderskov og Naturcenter Kongskilde for at være værter for vores workshops.

FOTO og VIDEO

Fra workshops ved Klosterlund Museum og Museet Sønderskov

Forberedelser


Indledning ved Klosterlund Museum


Workshop ved Klosterlund Museum


Workshop ved Museum Sønderskov


Kursus på Kongskilde Naturcenter,

for formidlere

Deltagere


Projektleder, musikantropolog og musikentreprenør  Eva Fock

Lydforsker Ingeborg Okkels

Musikere: Fløjtespiller Kiku Day

Percussionist Ying-Hsueh Chen

Trompetist Jesper Andersen

Museum Midtjylland/Klosterlund Museum:

Arkæolog Martin Winter Olesen

Arkæolog Julie Lolk

Museet Sønderskov:

Historiker Nick Schaadt

Arkæolog Anne-Mette Jørgensen

Vesthimmerlands Museum/Stenaldercenter Ertebølle:

Museumsunderviser og naturvejleder Kim Callesen

Skoler/uddannelsesinstitutioner:

Henrik Ottosen og studerende, læreruddannelsen i Jelling, UCL

Musiklærer Jonas Østergaard Pedersen og elever, Ranum Efterskole

Musiklærer Rasmus Pagter Conradsen og elever, Engesvang Skole

Musiklærer Lisbeth Feiberg og elever, Engesvang Skole

Elever og lærere fra Højmarkskolen, Holsted

Hvem gjorde det muligt?


Tak til...

Den Jyske Kunstfond

Statens Kunstfond, Huskunstnerordningen

VILLUM FONDENs opslag Dagslys og frisk luft 2021

Friluftsrådet