Lyden af oldtiden


Oldtidens lydside


At forestille sig OLDTIDENS LYDSIDE kan handle om at slå ørerne ud og LYTTE.....lytte efter hvad vi hører i dag, trække de moderne lyde fra, måske lægge nogle andre lyde til....og forestille os hvordan der har lydt, et givet sted på et givet tidspunkt. Det kan også handle om at fornemme nogle af de rytmer, klange og lyde som måske har omgivet datidens mennesker, og som måske kan give os et indtryk af, hvor de har hentet deres inspiration. Hvordan lyder det eksempelvis når vi flækker flint, ror i stammebåd, grutter korn eller renser skind? Hvilke rytmer gemmer sig i oldtidens arbejdsprocesser? Hvilke klange gemmer sig i materialerne? Og hvilke lyde har der været i naturen?


Vi ved det ikke med sikkerhed, men netop den usikkerhed giver plads til nysgerrighed og refleksion. Hermed skaber historien en fin ramme for kreativitet og eksperimenteren i nutiden, og hvem ved hvad der så sker i fremtiden...


I 'Lyden af oldtiden' har vi eksperimenteret med materialer, vi har sammenholdt arkæologernes viden fra danske fund og fund fra vores nabolande, med musikantropologers viden, og med musikernes kunstneriske tilgang. Alt sammen til brug i skoleklasser. Så velkommen til undervisningsmaterialet til LYDEN AF OLDTIDEN: OLDTIDENS LYDSIDE.


Sammen med elever og studerende  har vi lytttt til forskellige situationer. 

Tak musiklærer Tina Boysen og 6. klasse fra Farsø Skole og studerende fra læreruddannelsen i Jelling, UCL, for at deltage i forsøgene. 


Alle vores lydworkshops starter med at skærpe lyttesansen ved...at lytte. Prøv VORES LYTTEØVELSER. Det er også en god mindfullness-øvelse. 

Derefter gik vi på lydjagt, med zoom på computerrecordere.

Optagelserne blev redigeret på computeren.

Og nogle elever brugte optagelserne som inspiration for livemusik... selvfølgelig på stenalderinstrumenter.

Workshop med 6. klasse fra Farsø Skole på Stenaldercenter Ertebølle om stenalderens lydlydside.

Det er planen at samle et arkiv med en masse lydoptagelser som du kan bruge i din undervisning, hvis du ikke lige har en flinteflækker eller udstyr til andre oldtids-arbejdslyde ved hånden. Vi er i gang med at søge penge til arbejdet. 

Du er velkommen til at kontakte mig direkte, hvis du vil høre mere om hvordan det går med denne del af projektet: >>Eva Fock

FOTO


Workshop ved Stenaldercenter Ertebølle


Workshop ved Klosterlund Museum

Deltagere


Projektleder, musikantropolog og musikentreprenør  Eva Fock

Lydforsker Ingeborg Okkels

Musikere: Fløjtespiller Kiku Day

Percussionist Ying-Hsueh Chen

Vesthimmerlands Museum/Stenaldercenter Ertebølle:

Museumsunderviser og naturvejleder Kim Callesen 

Arkæolog Louise Villadsen

Skoler/uddannelsesinstitutioner:

Henrik Ottosen og studerende, læreruddannelsen i Jelling, UCL

Musiklærer Jonas Østergaard Pedersen og elever, Ranum Efterskole

Musiklærer Tina Boysen og 6. klasse fra Farsø Skole

Musiklærer Jens Jeppesen og 4-5. klasse fra Ranum Skole

Hvem gjorde det muligt?


Tak til...

Den Jyske Kunstfond

Statens Kunstfond, Huskunstnerordningen

VILLUM FONDENs opslag Dagslys og frisk luft 2021

Friluftsrådet