Lyden af oldtiden


PROJEKTETS HISTORIE

LYDEN AF OLDTIDEN startede som et tværinstitutionelt udviklingsprojekt, med streg under UDVIKLING. Vi er mødtes på tværs af faggrupper, arkæoologer, museumsformidlere, musikantropologer, musikforskere og musikere, og uden sikkerhedsnet og forberedte slides, og overvejede. Med ombord havde vi børn og unge som både var prøvekaniner og 'medforskere' i forsøget på at byde ind med forslag til de mange spørgsmål.

Efteråret 2021: Indledende workshops på Klosterlund Museum og Stenaldercenter Ertebølle. Desuden besøgte vi Museet Sønderskov. Som i en kaotisk spirebakke, kastede vi et hav af frø i jorden, for at se hvilke ideer der satte kimblade....hvilke ideer der vækkede vores nysgerrighed.

I foråret 2022 testede vi udvalgte ideer. Workshops om oldtidens fløjter (Fra køkkenmødding til orkestergrav), workshop om lytning og bearbejdning af lytteindtryk (Oldtidens lydside), begge på Stenaldercenter Ertebølle, og en udforskning af horn (Fra Råb til Trut II) på Klosterlund Museum.

Workshoppene blev nogle gange suppleret med små stedspecikke koncerter med de deltagende musikere: Kiku Day og Ying-Hsueh Chen.

Klosterlund Museum ligger ved Bølling Sø i Midtjylland. Her findes nogle af de tidligste spor af stenalderbeboelse, her findes trædesten fra bronzealderen, og i jernalderen blev Tollundmanden ofret i mosen.

Inden samarbejdet med museet begyndte havde Eva Fock samlet viden om datidens instrumenter og arkæolog Martin Winther Olesen gjorde sit yderste for at holde styr på, hvad der var historisk belæg for, og hvor vi gættede.

Museum Midtjyllands spændende fund af to trælurer fra Herning-egnen var omdrejningspunkt for workshoppen, hvor vi derfor især fokuserede på læbe-blæseintrumenter som horn og trompeter.

Museets formidlingschef Julie Lolk bidrog til at sætte den pædagogiske ramme. Her udforskede vi i første omgang jernalderens instrumenter, lydredskaber og 'soundscapes'....Hvordan der lød i skoven og på engen. Hvilke rytmer og inspirationer der gemte sig  i de forskellige arbejdsprocesser. Og hvilke instrumenter og lydredskaber der kunne egne sig til hvilke steder og aktiviteter. 

I anden omgang arbejdede vi udelukkende med læbe-blæseinstrumenter. Eva Fock igangsatteelevernes instrumentbygning, hvor de lavede: Dyrehorn, trælurer,  og deres egne plast-metaludgaver af bronzelurer og carnyx. Sammen med eleverne udforskede vi datidens brugssituationer, f.eks. ritualer og hverdagens signaler. 

De to musikskolelærere Jesper Andersen og Søren-Christian Slyngborg lærte eleverne at trutte.

Undervejs hjalp studerende fra Historielab på læreruddannelsen i Jelling og elever fra Engesvang Skole os med at sætte handling bag ideerne og udfordre dem. 

Ingeborg Okkels skærpede vores lytteopmærksomhed.

De to musikere Yingh-Hsueh Chen og Kiku Day udforskede de lokale materialer, steder og aktiviteter på fløjte og slagtøj

Stenaldercenter Ertebølle ligger ved den ikoniske stenalder-køkkenmødding, som har gjort navnet Ertebølle til synonym på slutningen af jægerstenalderen i Skandinavien. 

Ved Ertebølle gik vi på jagt efter stenalderens instrumenter, lydredskaber og 'soundscapes'....Hvordan lyder der i skoven, på en køkkenmødding, ved stranden...? Hvilke rytmer gemmer sig i flintflækning og de andre håndværksaktiviteter man har haft dengang? Hvilke instrumenter og lydredskaber egner sig til hvilke steder og aktiviteter?

Inden vi besøgte centret havde Eva Fock samlet viden om arkæologiske fund og mulige fund....Kiku Day og Eva havde eksperimenteret med knogler og benfløjter, sammen med Ying-Hsueh Chen afprøvede vi en mangfoldighed af materialer, og fik gode råd fra en masse vidende og hjælpesomme mennesker.

I samarbejde med Kim Callese, Ertebøllecentrets museumsformidler, satte vi rammerne for den fælles udforskning af emnet. Vi fokuserede i første omgang på de forskellige fløjteformer der kendes fra stenalderen: Panfløjter, kantblæste fløjter, kuglefløjter og blokfløjter....omend ikke med væsentlige fund fra Danmark. Eva igangsatte fløjtebyggeriet.

Senere afprøvede vi også lytning og lydoptagelser som pædagogisk ramme, med Ingeborg Okkels ved roret. 

Studerende fra Historielab på læreruddannelsen i Jelling og elever fra Ranum Efterskole, hjalp os med at sætte handling bag ideerne og udfordre dem....med arkæolog Louise Villadsen til at holde den arkæologiske fane højt i mødet med musikken. Sammen afprøvede vi hvilke ideer der virkede, og hvor der ligger kimen til nye eksperimenter.

De to musikere Yingh-Hsueh Chen og Kiku Day udforskede de lokale materialer og steder på fløjte og slagtøj.