IND I LYDEN - BAG OM MUSIKKEN


Forløb til udskolingens musik-valgfag

med musikantropololog Eva Fock og komponist Lars KyndeBYG LYDEN I XL

WORKSHOPPEN KAN AFVIKLES UDE, MED CORONA-HENSYN


I workshoppen her kombinerer jeg konstruktion af musikinstrumenter med overvejelser om fysik/natur & teknologi.... Hvad skal der til for at lave lyd med materialer som strenge, luft, rør og træ? Hvordan kan vi ændre tonehøjden? Hvordan kan vi gøre instrumentet kraftigere? Kan vi også ændre klangen? Instrumenterne er extra store (XL),


Eleverne kombinerer en science-tilgang til lyden med et innovativt og kreativt arbejde med musik og inddrager erfaringer fra håndværk & design, når de konstruerer og modificerer instrumenterne - Svingningerne i selve lydskabelsen, hvordan vi opfatter lyd, instrumenters opbygning, matematikken bag stemningsidealer, materialernes egenskaber mm bruges til at løfte de musikalske refleksioner om hvad de hører og hvorfor. 


HVORFOR?

For at give eleverne:

... indsigt i klangens fysiske virkemåde og en forståelse for de æstetiske valg der ligger til grund for musikinstrumenters udformning.

... en tværfaglig tilgang til musik som inddrager håndværk, design, antropologi, natur og teknik i musikskabelsen. 

... musikalsk nysgerrighed og store ører, en bredere referenceramme når de skaber og lytter til musik i fremtiden.

... inspiration til en legende tilgang til musik. Derigennem styrkes elevernes tro på sig selv og på evnen til at fæstne interesse for det ukendte.

... de extra store instrumenter overrasker, skaber nysgerrighed og et friskt blik på hvad musik kan være, på hv ordan man spiller og spiller sammen. Nogle gange er instrumenterne så store, at man skal hjælpes ad med at lave musik.


PRAKTISKE DETALJER


Klassetrin: Workshoppen er oplagt til udskolingens valgfagshold, men kan også laves med 5-6.klasser.

Timefordeling: Workshoppen gennemføres som et heldagsforløb. 

Tidspunkt: Kontakt mig, så finder vi et egnet tidspunkt.

Ramme: Jeg leverer indholdet, materialer og værktøj, men forventer at skolens lærer/lærere er med i timerne. 

Fag: Jeg samarbejder gerne med både musik- og naturfagslærere, så erfaringerne kan forankres på skolen. 

Sted: Forløbet gennemføres på skolen – i skolegården eller et andet udeområde

Eksamen: Hvis forløbet bookes som del af et valgfag, hjælper jeg gerne med ideer til eksamensrelevans.KØBENHAVNS KOMMUNES ÅBEN SKOLE HAR KØBT ENKELTE FORLØB. DE UDBYDES GRATIS TIL FOLKESKOLER I KOMMUNEN. ANDRE ER VELKOMNE TIL AT KONTAKTE MIG ANG PRIS OG MULIGHEDER: 

mail@earswideopen.dk

FORSLAG TIL FÆLLES MÅL

For musik valgfag

 • viden om spillemåder og spilleteknik på instrumenter
 • fremføre musik for andre
 • komponere og arrangere enkle musikstykker og anvende enkle notationsformer.
 • deltage med lydhørhed i sammenspil
 • kan anvende notationsformer i musikudøvelse.
 • Eleven kan forholde sig nuanceret til musiks funktion og betydning i medie


For musikfaget efter 4. klassetrin

 • vise kendskab til musikinstrumenters lyddannelse og genkende deres klang
 • samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge, bl.a. ved fester og religiøse handlinger og i medier
 • deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse
 • anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle sammenspilsarrangementer
 • anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde
 • skabe lydillustrationer over fortællinger, tekster eller billedforløb
 • udføre enkle improvisationer som del af et musikalsk forløb
 • arrangere enkle musikalske forløb sammen med andre


For fysik

 • undersøge lyd.
 • formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.
 • indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag.
 • konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde
 • beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden.
 • forklare, hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles.
 • forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder.
 • vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige forhold.
 • formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag.
 • vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation.
 • mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber.


Desuden tilgodeser workshoppen mål inden for det tværgående emne: Innovation og entreprenørskab, fordi eleverne får erfaring med og mod på selv skal finde løsninger på konkrete udfordringer. Med opgaverne gives der plads til både trygt at løse de usædvanlige men også konkrete byggeopgaver, og mulighed for at bidrage selv, for de elever som har overskuddet. Kreativitet og handling går hånd i hånd, og opgaverne knytter sig til konkrete sociale og kulturelle musikalske aktivitetsrammer. 

DSC_0873
instDSC_0811
køn-DSC_0797
køn-DSC_0802
DSC_0814
i- blæsDSC00195
ininstDSC03954 kopi_edited1
P1000835-kopi
GODT Hanstholm 1
DSC09913_edited1
DSC03530
_1030823
P1030831
overtonerør_1020404
nedløbsslam_1020361
tromme-blæs
hjulpanfløjte_1020368-kopi
instDSC03924

HVEM ER JEG?

EVA FOCK - indehaver af firmaet Ears Wide Open - musikantropolog og meritlærer i håndværk & design, billedkunst og musik. Jeg arbejder som projektudvikler på grundskoler, gymnasier m.m.m., og har lavet undervisningsmaterialer og formidlet musik med udsyn gennem en årrække. De seneste år har instrumentbygnings-projekter fyldt meget, i Danmark, men også i udlandet (Egypten, Grønland, Færøerne og Island). Jeg er meget optaget af flerfagligheden omkring musikfaget.

Ears Wide Open - CVR-nr. 32790690         Kontakt: Eva Fock email: mail@earswideopen.dk    Tlf. +45 21783925