IND I LYDEN - BAG OM MUSIKKEN


Forløb til udskolingens musik-valgfag

med musikantropololog Eva Fock og komponist Lars KyndeLYDENS BYGGESTEN – musik og fysik

WORKSHOPPEN KAN AFVIKLES UDE, MED CORONA-HENSYN


I workshoppen her kombinerer jeg konstruktion af musikinstrumenter med overvejelser om fysik/natur & teknologi....Hvad skal der til for at lave lyd med materialer som strenge, luft, rør og træ? Hvordan kan vi ændre tonehøjden? Hvordan kan vi gøre instrumentet kraftigere? Kan vi også ændre klangen?


Eleverne kombinerer en science-tilgang til lyden med et innovativt og kreativt arbejde med musik og inddrager erfaringer fra håndværk & design, når de konstruerer og modificerer instrumenterne - Svingningerne i selve lydskabelsen, hvordan vi opfatter lyd, instrumenters opbygning, matematikken bag stemningsidealer, materialernes egenskaber mm bruges til at løfte de musikalske refleksioner om hvad de hører og hvorfor. 


HVORFOR?

For at give eleverne:

... indsigt i klangens fysiske virkemåde og en forståelse for de æstetiske valg der ligger til grund for musikinstrumenters udformning.

... en tværfaglig tilgang til musik som inddrager håndværk, design, antropologi, natur og teknik i musikskabelsen. 

... musikalsk nysgerrighed og store ører, en bredere referenceramme når de skaber og lytter til musik i fremtiden.

... inspiration til en legende tilgang til musik. Derigennem styrkes elevernes tro på sig selv og på evnen til at fæstne interesse for det ukendte.


PRAKTISKE DETALJER


Klassetrin: Workshoppen er oplagt til udskolingens valgfagshold, men kan også laves med 6.klasser.

Timefordeling: Workshoppen gennemføres som et heldagsforløb. 

Tidspunkt: Kontakt mig, så finder vi et egnet tidspunkt.

Ramme: Jeg leverer indholdet, materialer og værktøj, men forventer at skolens lærer/lærere er med i timerne. 

Fag: Jeg samarbejder gerne med både musik- og naturfagslærere, så erfaringerne kan forankres på skolen. 

Sted: Forløbet gennemføres på skolen – i skolegården eller et andet udeområde

Eksamen: Hvis forløbet bookes som del af et valgfag, hjælper jeg gerne med ideer til eksamensrelevans.KØBENHAVNS KOMMUNES ÅBEN SKOLE HAR KØBT ENKELTE FORLØB. DE UDBYDES GRATIS TIL FOLKESKOLER I KOMMUNEN.

ANDRE ER VELKOMNE TIL AT KONTAKTE MIG ANG PRIS OG MULIGHEDER: 

mail@earswideopen.dk

_1030823
P1030831
overtonerør_1020404
hjulpanfløjte_1020368-kopi
nedløbsslam_1020361
instDSC_0811
tromme-blæs
køn-DSC_0802
DSC_0814
instDSC03512 kopi
instDSC03924
instDSC03954

HVEM ER JEG?

EVA FOCK - indehaver af firmaet Ears Wide Open - musikantropolog og meritlærer i håndværk & design, billedkunst og musik. Jeg arbejder som projektudvikler på grundskoler, gymnasier m.m.m., og har lavet undervisningsmaterialer og formidlet musik med udsyn gennem en årrække. De seneste år har instrumentbygnings-projekter fyldt meget, i Danmark, men også i udlandet (Egypten, Grønland, Færøerne og Island). Jeg er meget optaget af flerfagligheden omkring musikfaget.

Ears Wide Open - CVR-nr. 32790690         Kontakt: Eva Fock email: mail@earswideopen.dk    Tlf. +45 21783925