WORKSHOPS


Ears Wide Open-workshops og -undervisningsforløb kombinerer praktiske aktiviteter med refleksion og læring. De har altid et globalt perspektiv, men lokal relevans. 


Her er mulighed for at udforske, eksperimentere, afsøge vidensfelter, være kreativ og fordybe sig.


Jeg tilpasser aktiviteterner til netop dine behov og inviterer gerne andre fagfolk med ind, hvis der er brug for det. Udsyn giver indsigt.


Jeg kan tilbyde Åben Skole-forløb som er tilpasset forskellige fagkombinationer med musik som omdrejningspunktet.

WORKSHOPS

Ears Wide Open tilbyder workshops til skoleklasser, gymnasieklasser, musikskoler, naturskoler, efterskoler, højskoler og biblioteker.... Workshops hvor et globalt udsyn er en vigtig drivkraft for innovation, kreativitet og musikalsk nyserrighed.


Musikskolens lærere kan bidrage med viden om deres instrumenter, om hvordan instrumenterne virker, hvad de bruges til og hvilken musik man kan spille på dem. De ved også noget om musikhistorie, klang, musiks betydning, om at stå foran et publikum og om at udtrykke netop DEN følelse. 


På naturskoler og kulturhistoriske museer kan instrumentideerne spille sammen med bredere fortællinger om natur og historie. 


Musikfaget står i centrum, men musik bringes samtidig i fagligt sammenspil med fag som fysik, matematik, håndværk & design, geografi, dansk, billedkunst og udeskole. Hvorfor ikke bruge de andre timer til at vække elevernes forståelse for musik...samtidig med at de lærer det de skal i de andre fag? - Jeg kalder det 'Gør hvert fag til et musikfag'! ... Det er en win-win-situation.


Mange af workshoppene tager afsæt i instrumentbygning. Men alle handler de om at skærpe elevernes lyttebevidsthed, om at forstå hvad musik er og hvordan vi taler om lyd og musik. De handler også om kendskab til musikinstrumenter, instrumenterne historie og spilleteknikker. De handler om at spille sammen, have ejerskab til musikkens klang, og om at arbejde med musik udendørs. Og så handler de om at skabe, undersøge, udforske og afprøve.


Hvis eleverne selv skaber musikken, bruger jeg gerne grafisk notation til at fastholde ideerne og somrame for elevernes værk. Kompositionerne kan være skabt til en særlig funktion eller et sted. På den måde er der mulighed for at skabe nyt men samtidig trække på referencer fra hvirdan vi bruger musik mere generelt. 

Lad os flytte musikundervisningen ud ... ud i skoven, ud til stranden, ud i parken, ud i skolegården....UD.


Derude bygger vi musikinstrumenter, af naturens materialer eller af overskudsmaterialer fra virksomheder i nærheden. Vi taler om instrumenternes konstruktion, om fysikken bag lyden og om musikkens funktion. Vi spiller på instrumenterne og udforsker deres muligheder i uderummet.

Hvilke musikinstrumenter havde vi ... i Danmark og i vores nabolande i stenalderen? Og hvilke instrumenter har man haft helt andre steder i verden i deres stenalder, eller i tider hvor mennesker levede tæt på naturen?


Musikinstrumenter er resultatet af menneskelig innovation, til alle tider, alle steder i verden. Vi har brugt de materialer vi havde til vores rådighed. Og dengang var det især knogler, skind, træ, sten og planter. 


Inspireret af fund fra forskellige steder, prøver vi at lave instrumenterne og spille på dem. Vi taler om materialer dengang og nu, her og der.

Vi bygger og udforsker musikinstrumenter ud fra overvejelser om hvorfor de lyder, som de lyder. Og hvad der skal til for at ændre lyden.


Vi bygger strengeinstrumenter, blæse-instrumenter, slagtøj ... inspireret af instrumenter fra den ganske verden. Og vi udforsker instrumenternes musikalske kvaliteter og muligheder.

Alle steder på kloden har vio lavet trommer, men de har meget forskellig form, er lavet af meget forskellige materialer, spilles med meget forskellige teknikker og bruges til meget forskelligt. Vi dykker ned i disse forskelle, taler om hvorfor og hvad det betyder. Og vi prøver at bygge nogle forskelle modeller, og skaber vores een musik til forskellige situationer.

Hor stor en tromme kan vi lave? Hvor lange strenge kan vi arbejde med? Hvor stor kan vi lave klangkassen?


Sammen udforsker vi instrumenttyper, hvor store vi kan lave dem...om vi kan bruge rummet eller bygningen som hjælp.Overalt på kloden og gennem alle tider har mennesket lavet mønstre. Meget forskellige mønstre. 


Vi udforsker mønstre i musik og billedkunst, med eksempler hentet fra hele verden og forskellige historiske perioder. Vi hører linjerne, ser pauserne, mærker tiden og skaber vores egne lyd-billeder.


Ears Wide Open - CVR-nr. 32790690         Kontakt: Eva Fock email: mail@earswideopen.dk    Tlf. +45 21783925