Musik og udeskole
DSC05925 kopi
DSC05930 kopi
P1010234
DSC09243 kopi
DSC02693 kopi
12107930_1506241613027630_4005622941140887730_n
DSC03445
DSC03523
DSC06737 kopi
IMG_3399
træstamme


INDBLIK I MUSIK - GENNEM UDVIKLING AF NYE INSTRUMENTER

Vi kan tilbyde et 20-24-timers forløb for klasser på mellemtrinnet eller udskolingen, hvor vi kombinerer bygning af musikinstrumenter med lytning, musikalsk skaben og musikudøvelse, så eleverne kommer til at overveje hvor og hvordan musik bruges. Vi berører i forløbet alle musikfagets kompetenceområder. ’Vi’ er komponist  Lars  Kynde og musikantropolog Eva Fock, som begge har stor erfaring med instrumentbygnings-projekter. 


Eleverne arbejder innovativt og kreativt med musik og håndværk & design, når de skal bygge deres egne instrumenter. Samtidig bruger vi en naturvidenskabelig indgang til musik - til at løfte elevernes musikalske refleksioner om hvad de hører og hvorfor. 

Naturen har, gennem alle tider og alle steder i verden, været med til at inspirere og forme vores kultur og musik:


 • Fysiske naturlove danner grundlag for lydskabelsen på alle musikinstrumenter.
 • De naturmaterialer vi har til rådighed ligger til grund for, hvilke musikinstrumenter vi skaber.
 • De rum (inde såvel som ude) vi skaber og færdes i, har betydning for instrumenters udformning og for den musik vi finder passende.
 • Naturens lyde er en kompositorisk inspirationskilde, en klangbund for den musik som omgiver os, måske ligefrem en lydkilde i sig selv.
 • Instrumenternes udvikling afspejler en historisk udvikling i vores samfund.


HVORFOR?

Vi ønsker at give eleverne:

... indsigt i samspillet mellem musik og natur og en forståelse for de æstetiske valg der ligger til grund for musikinstrumenters udformning  i en kunstnerisk dialog.

... et tværfagligt syn på musik som inddrager håndværk, design, antropologi, natur og teknik i musikskabelsen. 

... musikalsk nysgerrighed og store ører, en bredere referenceramme når de skaber og lytter til musik i fremtiden. Vi vil gerne inspirere til en legende tilgang til musik. Derigennem styrkes elevernes tro på sig selv og på evnen til at fæstne interesse for det ukendte.

  Der er desværre ikke flere ledige gratis-forløb,

  men du er velkommen til at kontakte mig om en pris.

  Kontakt og tilmelding: Eva Fock, e.fock@adr.dk

  FORLØBETS OPBYGNING


  Forløbets forskellige dele vægtes afhængig af hvilken fagramme det skal passe med, klassetrin m.m., men delene ser sådan ud:


  På baggrund af en introduktion til instrumenter fra forskellige steder i verden hvor naturen bruges på inspirerende måder, sættes eleverne i gang med at byggederes egne instrumenter i naturen – det kan være et lokalt grønt område, et strandområde, en skov, den lokale naturskole eller en skolehave. Instrumenterne kan enten blive bygget af naturmaterialer, eller vi kan bringe egnede materialer ud i naturen, så naturen primært danner en rumlig ramme. Undervejs i processen udforsker eleverne nogle af grundprincipperne bag lydskabelse, materialemuligheder og hvordan lyd virker i naturen - over afstand, i mødet med elementerne, under forskellige forhold. 


  Instrumentbygning og komposition foregår i stadig vekselvirkning. Kompositionen virker tilbage på instrumentet ved at kalde på forbedringer, udbygninger eller særlige sceniske fremtoninger. Når vekselvirkningen finder frugtbar jord, kan komposition og instrumentbyggeri smelte sammen til et slags musikopfinderi som resulterer i overraskende nye former.


  Forløbet afsluttes med en afsluttende opførelse - f.eks. en lydvandring eller en  koncert - hvor de naturlige rum inddrages og indtænkes.

  HVORDAN SIKRER VI FAGLIGHEDEN?


  Gennem hele forløbet skal eleverne lave logbøger, hvor både natur- og musikvidenskabelige og håndværks-mæssige iagttagelser registreres. Logbøgerne danner også udgangspunkt for kompositionen, idet betragtningerne oversættes til poetiske koncepter der kan sættes sammen til større formled. 


  Lærerne får gennem erfaringerne en række konkrete ideer til, hvordan de efterfølgende selv vil kunne arbejde med klassen og i andre klasser. Instrumenterne har de mulighed for at beholde, så de vil kunne spille på dem.

  MUSIK, NATUR, HISTORIE,

  HÅNDVÆRK & DESIGN


  Uanset om vi arbejder med stenalderen, elementer som vand eller vind, særlige materialer eller et sted, så kombinerer vi en naturvidenskabelig dimension af musik - hvordan vi opfatter lyden, instrumenternes opbygning og  materialer, hvordan lyd vandrer, mm - til at øge elevernes musikalske bevidsthed om hvad de hører og hvorfor. Naturvidenskabens møde med æstetikken bliver et fælles forundringsrum.

  KREATIVITET & INNOVATION


  Elevernes kreativitet og innovative evner udvikles:

  Vi bruger instrumenter, lydinstallationer  og erfaringer fra hele verden som inspiration, når eleverne udforsker strenge-, blæse- og slagtøjsinstrumenter.


  Når de skal finde ud af at spille på instrumenterne, er der god plads til at udvikle sine helt egne spilleteknikker.


  En vigtig del af byggeprocessen er, at eleverne skal skabe lyd, og med tiden musik, på deres instrumenter. Det er vigtigt hele tiden at huske, at instrumenterne ikke er et mål i sig selv, men derimod er redskaber i musikkens tjeneste. Når de skal komponere ved forløbets afslutning, bruger vi elevernes erfaringer og nysgerrighed som afsæt for nye ideer.

  PRAKTISKE DETALJER


  Timefordeling: Vores besøg kan fordeles som halvdagsforløb på 3-4 timer fordelt over flere uger, som hele dage fordelt hen over skoleåret eller det kan samles i en blok. Det aftales lokalt.


  Tidspunkt: Skoleåret 2019-20. Vi kan ikke i uge 43-48, men kontakt os, så finder vi et egnet tidspunkt.


  Ramme: Vi leverer indholdet, men forventer at skolens lærer/lærere er med i timerne. Vi samarbejder gerne med både musik-, håndværk & design-, STEM-, og udeskolelærerne, så erfaringerne forankres på skolen i fremtiden. 


  Materialer: Vi medbringer de fleste materialer, evt. i samarbejde med den involverede naturskole.


  Fag: Forløbet er tænkt som et musikforløb, hvor de øvrige fag kan spille en større eller mindre rolle, men det kan også omformes til et kombineret musik-håndværk&design-forløb, eller til et bredere tværfagligt forløb.


  Eksamen: Hvis forløbet bookes som del af et valgfag, hjælper vi gerne med ideer til eksamensrelevans.


  Økonomi: Forløb på Københavns kommunale skoler finansieres af Københavns Kommune Åben Skole og Huskunstnerordningen. Andre skoler er velkomne til at kontakte os om en pris.


  Her kan du downloade vores folder om forløbet.


  Link til forløbet på Åben Skole i København.

  HVEM ER VI?

  Forløbet er inspireret af vores fælles passion for at opfinde og bygge musikinstrumenter og fagligt forankret i vores meget forskellige baggrunde.  Vi har siden 2017 samarbejdet om bl.a. udviklingen af Musikmuseets undervisningsforløb ’Ears on’ og sta nde på Science-messen.

  EVA FOCK - med firmaet Ears Wide Open - er musiketnolog med undervisningskompetence i håndværk & design som meritlærer. Eva arbejder som projektudvikler på grundskoler, gymnasier m.m.m., hun har lavet undervisningsmaterialer og formidlet musik med udsyn gennem en årrække. De seneste år har instrumentbygnings-projekter fyldt meget, i Danmark, men også i udlandet (Egypten, Grønland, Færøerne og Island). Eva er meget optaget af flerfagligheden omkring musikfaget.

  LARS KYNDE – med firmaet Faculty Of Senses - er komponist. Lars bygger sine egne instrumenter/lyd-installationer. Han er medstifter af Instrument Inventors Initiative og han er optaget af ideen om instrumentværksteder for børn og unge. Lars medvirker desuden i Dansk Komponistforenings undervisningsmateriale 'Fem spor i ny dansk musik' (sporet: musik for hjemmebyggede instrumenter).

  COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

  Kontakt: Eva Fock email: e.fock[at]adr.dk    Tlf. +45 21783925