Musik og science
DSC00301
DSC00299
i- blæsDSC00195
i-DSC00239
instDSC03956
IMG_3774_edited1
DSC09913
DSC_2679_1082_720_93-kopi
DSC_2712_1082_720_93-kopi


INDBLIK I MUSIK - GENNEM UDVIKLING AF NYE INSTRUMENTER

Vi ka tilbyde et 24-timer forløb for udskolingen, hvor vi kombinerer bygning af musikinstrumenter med lytning, musikalsk skaben og musikudøvelse, så eleverne kommer til at overveje hvor og hvordan musik bruges. Så vi berører alle musikfagets kompetenceområder. ’Vi’ er komponist  Lars  Kynde og musikantropolog Eva Fock, som begge har stor erfaring med instrumentbygnings-projekter. 


Eleverne arbejder innovativt og kreativt med musik og håndværk & design, når de skal bygge deres egne instrumenter. Samtidig bruger vi en naturvidenskabelig indgang til musik – svingningerne i selve lydskabelsen, hvordan vi opfatter lyd, instrumenters  opbygning, matematikken bag stemningsidealer, materialernes egenskaber mm – til at løfte elevernes musikalske refleksioner om hvad de hører og hvorfor. 


HVORFOR?

Vi ønsker at give eleverne:

... indsigt i klangens fysiske virkemåde og en forståelse for de æstetiske valg der ligger til grund for musikinstrumenters udformning  i en kunstnerisk dialog.

... et tværfagligt syn på musik som inddrager håndværk, design, antropologi, natur og teknik i musikskabelsen. 

... musikalsk nysgerrighed og store ører, en bredere referenceramme når de skaber og lytter til musik i fremtiden. Vi vil gerne inspirere til en legende tilgang til musik. Derigennem styrkes elevernes tro på sig selv og på evnen til at fæstne interesse for det ukendte.

Der er desværre ikke flere ledige gratis-forløb,

men du er velkommen til at kontakte mig om en pris.

Kontakt og tilmelding: Eva Fock, e.fock@adr.dk

FORLØBETS OPBYGNING


Forløbets forskellige dele vægtes afhængig af hvilken fagramme det skal passe med m.m., men delene ser sådan ud:


På baggrund af en introduktion til alverdens mangfoldighed af musikinstrumenter, sættes eleverne i gang med at bygge deres egne instrumenter. Nogle musikinstrumenter udforsker et særligt sanseligt eller naturvidenskabeligt fænomen, andre er resultatet af lokale naturvilkår, materialevalg eller en særlig håndværksmæssig teknik og andre igen udformet ud fra en særlig kunstnerisk klanglig eller skulpturel ide. Undervejs i processen udforsker eleverne nogle af grundprincipperne bag lydskabelse og hvordan lyden (lydstyrke, tonehøjde og klang) manipuleres på disse instrumenter. 


Instrumentbygning og komposition skal foregå i stadig vekselvirkning. Kompositionen virker tilbage på instrumentet ved at kalde på forbedringer, udbygninger eller særlige sceniske fremtoninger. Når vekselvirkningen finder frugtbar jord, kan komposition og instrumentbyggeri smelte sammen til et slags musikopfinderi som resulterer i overraskende nye former.


Forløbet afsluttes med en afsluttende opførelse - f.eks. en lydvandring eller en  koncert - hvor skolens rum og arkitektur inddrages og indtænkes.

HVORDAN SIKRER VI FAGLIGHEDEN?


Gennem hele forløbet skal eleverne lave logbøger, hvor både natur- og musikvidenskabelige og håndværks-mæssige iagttagelser registreres. Logbøgerne danner også udgangspunkt for kompositionen, idet betragtningerne oversættes til poetiske koncepter der kan sættes sammen til større formled. 


Lærerne får gennem erfaringerne en række konkrete ideer til, hvordan de efterfølgende selv vil kunne arbejde med klassen og i andre klasser. Instrumenterne har de mulighed for at beholde, så de vil kunne spille på dem.

MUSIK, STEM,

HÅNDVÆRK & DESIGN


Uanset om vi arbejder med at bygge kæmpeinstrumenter, vælger et element som vand eller vind eller lader materialerne bestemme, så udnytter vi en naturvidenskabelig dimension af musik - svingningerne i selve lydskabelsen, hvordan vi opfatter lyd, instrumenternes opbygning og materialer, matematikken bag stemningsidealer, mm - til at øge elevernes musikalske bevidsthed om hvad de hører og hvorfor. Naturvidenskabens møde med æstetikken bliver et fælles forundringsrum.

KREATIVITET & INNOVATION


Elevernes kreativitet og innovative evner udvikles:

Vi bruger instrumenter, lydinstallationer og erfaringer fra hele verden som inspiration, når eleverne udforsker strenge-, blæse- og slagtøjsinstrumenter.


Når de skal finde ud af at spille på instrumenterne, er der god plads til at udvikle sine helt egne spilleteknikker.


En vigtig del af byggeprocessen er, at eleverne skal skabe lyd, og med tiden musik, på deres instrumenter. Det er vigtigt hele tiden at huske, at instrumenterne ikke er et mål i sig selv, men derimod er redskaber i musikkens tjeneste. Når de skal komponere ved forløbets afslutning, bruger vi deres erfaringer og nysgerrighed som afsæt for nye ideer.

PRAKTISKE DETALJER


Timefordeling: Vores besøg kan fordeles som halvdagsforløb på 3-4 timer fordelt over flere uger, som hele dage fordelt hen over skoleåret eller det kan samles i en blok. Det aftales lokalt.


Tidspunkt: Skoleåret 2019-20. Vi kan ikke i uge 43-48, men kontakt os, så finder vi et egnet tidspunkt.


Ramme: Vi leverer indholdet, men forventer at skolens lærer/lærere er med i timerne. Vi samarbejder gerne med både musik-, håndværk & design-, og STEM-lærerne, så erfaringerne forankres på skolen i fremtiden. 


Materialer: Vi medbringer de fleste materialer, men almindelige småting og almindeligt værktøj regner vi med at skolen kan hjælpe med.


Fag: Forløbet er tænkt som et musikforløb, hvor de øvrige fag kan spille en større eller mindre rolle, men det kan også omformes til et kombineret musik-håndværk&design-forløb, eller til et bredere tværfagligt forløb.


Eksamen: Hvis forløbet bookes som del af et valgfag, hjælper vi gerne med ideer til eksamensrelevans.


Økonomi: Forløb på Københavns kommunale skoler finansieres af Københavns Kommune Åben Skole og Huskunstnerordningen. Andre skoler er velkomne til at kontakte os om en pris.


Her kan du downloade vores folder om forløbet.


Link til forløbet på Åben Skole i København.

HVEM ER VI?

Forløbet er inspireret af vores fælles passion for at opfinde og bygge musikinstrumenter og fagligt forankret i vores meget forskellige baggrunde.  Vi har siden 2017 samarbejdet om udviklingen af Musikmuseets undervisningsforløb ’Ears on’ og om stande på Science-messen.

EVA FOCK - med firmaet Ears Wide Open - er musiketnolog med undervisningskompetence i håndværk & design som meritlærer. Eva arbejder som projektudvikler på grundskoler, gymnasier m.m.m., hun har lavet undervisningsmaterialer og formidlet musik med udsyn gennem en årrække. De seneste år har instrumentbygnings-projekter fyldt meget, i Danmark, men også i udlandet (Egypten, Grønland, Færøerne og Island). Eva er meget optaget af flerfagligheden omkring musikfaget.

LARS KYNDE – med firmaet Faculty Of Senses - er komponist. Lars bygger sine egne instrumenter/lyd-installationer. Han er medstifter af Instrument Inventors Initiative og han er optaget af ideen om instrumentværksteder for børn og unge. Lars medvirker desuden i Dansk Komponistforenings undervisningsmateriale 'Fem spor i ny dansk musik' (sporet: musik for hjemmebyggede instrumenter).

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

Kontakt: Eva Fock email: e.fock[at]adr.dk    Tlf. +45 21783925