Lyden af oldtiden


Fra køkkenmødding til orkestergrav

På Stenaldercenter Ertebølle gik vi på jagt efter stenalderens instrumenter, lydredskaber og 'soundscapes'....

Hvordan lyder der i skoven, på en køkkenmødding, ved stranden...?

Hvilke rytmer gemmer sig i flintflækning og de andre håndværksaktiviteter man har haft dengang? 

Hvilke instrumenter og lydredskaber egner sig til hvilke steder og aktiviteter?


Inden vi besøgte centret havde Eva Fock samlet viden om arkæologiske fund og mulige fund....Kiku Day og Eva havde eksperimenteret med knogler og benfløjter, sammen med Ying-Hsueh Chen afprøvede vi en mangfoldighed af materialer, og fik gode råd fra en masse vidende og hjælpesomme mennesker.


I samarbejde med Kim Callese, Ertebøllecentrets museumsformidler, satte vi rammerne for den fælles udforskning af emnet. 


Studerende fra Historielab på læreruddannelsen i Jelling og elever fra Ranum Efterskole, hjalp os med at sætte handling bag ideerne og udfordre dem....med arkæolog Louise Villadsen til at holde den arkæologiske fane højt i mødet med musikken. Sammen afprøvede vi hvilke ideer der virkede, og hvor der ligger kimen til nye eksperimenter.

Ingeborg Okkels sendte os på lydvandringer rundt i landskabet og skærpede vores lytteopmærksomhed.

De to musikere Yingh-Hsueh Chen og Kiku Day udforskede de lokale materialer og steder på fløjte og slagtøj. 

Forberedelser

Indledning

Workshops

Afslutningskoncert

Hvem gjorde det muligt?


Tak til...

Den Jyske Kunstfond

Statens Kunstfond, Huskunstnerordningen


Desuden tak til 

Plastmo, Plast-Line, Wavin o m a. for materialer til de selvbyggede horn. Og tak til jægere for knogler.