Så er det tid til at tilmelde sig en af de to workshoppe om lyden af oldtiden - ved Ertebølle (Vesthimmerland) og Kongskilde (Midtsjælland), hvis I vil være med:

Workshoppe for undervisere med interesse i...

...udendørs undervisning - hvor naturdannelse kommer i fokus

...i kreativitet - hvor sprækkerne i viden om oldtidens lydredskaber danner ramme for skabende æstetiske processer

....i praksisfaglighed – hvor historie og musik læres gennem materialer og håndværk

... i musik og lyden af oldtiden – hvor musiklærere kan få ny inspiration til undervisning i sammenspil, fløjte, instrumentlære og skabende processer

...i historie – hvor vi sanser og lytter os ind i en oldtidens ritualer og rammer

FRA KØKKENMØDDING TIL ORKESTERGRAV – 1/10 2022

På Stenaldercenter Ertebølle 

Her tar vi udgangspunkt i stenalderen og fløjter.

AFLYST

FRA RÅB TIL TRUT – 4/10 2022


På Naturcenter Kongskilde ved Tystrup-Bavelse Sø

Her tar vi udgangspunkt i blæsere op gennem oldtiden. 

TILMELDING: https://forms.gle/Rcu7PALGi2i2vXyu7

Senest 30/10.