Lyden af oldtiden


Undervisningsmaterialer

En væsentlig del af projektet 'Lyden af oldtiden' har været at undersøge muligheder for at dele erfaringerne med undervisere på skoler, musikskoler, naturskoler. Med kroge ind i historie-, musik- håndværk & design-, natur & teknologi-, og kristendomsfaget. 


På siden her lægger vi ideer op, efterhånden som vi får dem klar. Så selvom du ikke lige finder det du leder efter, kan det være vi har fået lavet det, næste gang du besøger siden. Du er også meget velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktinfo nederst på siden. 

Det er planen at få lavet vejledninger til byggeopgaver, så I kan lave jeres egne musikinstrumenter. 

Dernæst er det planen at lave små spilleopgaver som knytter an til de forskellige instrumenter.

Endelig laver vi et par lýtteøvelser som kan bruges af både skoleklasser og af museernes gæster i almindelighed. Her er det tanken at få høresansen med, når vi taler om historien.


Undervisningsmaterialet realiseres i samarbejde med de involverede museer, med støtte fra Friluftspuljen, Villumfonden og Louis Hansen Fonden.

Byg instrumenter fra stenalderen

Vi inddrog også andre af de lydredskaber vi kender til fra stenalderen, fra Danmark og vores nabolande: Brummeren, skrabere, rasler mundbue ... i vores egne udgaver.

Og selvfølgelig sten....i form af lithofoner. For når nu de klinger så godt, mon så ikke nogle har spillet på dem?


Billederne linker til byggevejledninger.

Panfløjter

Rasler

Kantblæste fløjter

Skraber

Blokfløjter

Brummer

Spilleopgaver fra stenalderen

Workshop med 10. klasse fra Ranum Efterskole på Stenaldercenter Ertebølle om stenalderens lydredskaber og musikinstrumenter.

Workshop med 4-5. klasse fra Ranum Skole på Stenaldercenter Ertebølle om stenalderens fløjter.

Byg blæseinstrumenter fra oldtiden

Vi inddrog også andre af de lydredskaber vi kender til fra stenalderen, fra Danmark og vores nabolande: Brummeren, skrabere, rasler mundbue ... i vores egne udgaver.

Og selvfølgelig sten....i form af lithofoner. For når nu de klinger så godt, mon så ikke nogle har spillet på dem?

FOTO og VIDEO

Workshops

Deltagere


Projektleder, musikantropolog og musikentreprenør  Eva Fock

Lydforsker Ingeborg Okkels

Musikere: Fløjtespiller Kiku Day

Percussionist Ying-Hsueh Chen

Vesthimmerlands Museum/Stenaldercenter Ertebølle:

Museumsunderviser og naturvejleder Kim Callesen 

Arkæolog Louise Villadsen

Museum Midtjylland/Klosterlund Museum:

Arkæolog Martin Winter Olesen

Arkæolog Julie Lolk

Museet Sønderskov:

Historiker Nick Schaadt

Arkæolog Anne-Mette Jørgensen

Skoler/uddannelsesinstitutioner:

Henrik Ottosen og studerende, læreruddannelsen i Jelling, UCL

Musiklærer Jonas Østergaard Pedersen og elever, Ranum Efterskole

Musiklærer Jens Jeppesen og 4-5. klasse fra Ranum Skole

Musiklærer Rasmus Pagter Conradsen og elever, Engesvang Skole

Elever og lærere fra Højmarkskolen, Holsted

Hvem gjorde det muligt?


Tak til...

Den Jyske Kunstfond

Statens Kunstfond, Huskunstnerordningen

VILLUM FONDENs opslag Dagslys og frisk luft 2021

Friluftsrådet