Workshops

WORKSHOPS

Ears Wide Open-workshops kombinerer praktiske aktiviteter med refleksion og læring. De har altid et globalt perspektiv, men en lokal relevans.


De kan tilpasses forskellige målgrupper - skoler, museer, biblioteker og andre, og kan bruges af både musikalsk erfarne og uerfarne.


I fællesskab afprøve eleverne aktiviteter og funktioner, afsøger vidensfelter, ...i en blanding af teamwork og personlig oplevelse, vidensinput og kreativitet.  Udsyn giver indsigt.

INSTRUMENT-BYGNING


Eleverne arbejder innovativt og kreativt OG lærer noget om musik, fysik, matematik, håndværk & design, geografi, dansk og billedkunst.

Jeg bruger instrumenter og erfaringer fra hele verden som min inspiration, når vi sammen udforsker strenge-, blæse- og slagtøjsinstrumenter.

Læs mere


Se video fra Cairo


Se video fra 'Ears On'


Se video fra forberedelserne

til en Science-messe med Lars Kynde.

Se video fra Nordatlantisk Musikstafet

LYT MED ØJNENE

SE MED ØRERNE


Vi udforsker mønstre i musik og billedkunst, med eksempler hentet fra hele verden og forskellige historiske perioder. Vi hører linjerne, ser pauserne, mærker tiden og skaber vores egne lyd-billeder.

Se video fra Cairo


BRYLLUPPET - RITUAL OG ÆSTETISK BEGIVENHED


Over hele verden har vi udviklet ritualer for livets vigtige begivenheder.  I denne  workshop udforsker vi musik, dramaturgi, visuelle elementer og bevægelser i brylluppet. Og vi laver vores eget begivenhed som passer til de skiftende stemninger og betydninger - inspireret af traditioner fra hele verden.


Se video med kongeligt javansk bryllup

MUSIK OG

UDESKOLE


Natur og kultur lever i et dialogisk forhold - gennem kunst og æstetik, men også gennem naturfaglig nysgerrighed. I workshoppen udforsker vi en række forskellige perspektiver på natur, lyd og musik:

Lyd er resultatet af fysikkens spilleregler. Det kan iagttages, forstås, afprøves og udforskes gennem praksisopgaver.

Musik er produkt af de materialer vi har tilrådighed....  Hvordan lyder vores naturmaterialer? Hvad kan vi bruge som erstatning for materialer vi ikke har?

I musik reagerer vi på de lyde vi omgiver os med. Derfor lyder musik fra forskellige egne meget forskelligt. Vi vil lytte til naturen og skabe vores egen musik .

Vi skaber lydkilder og musik til de steder vi er, inde og ude, stort og småt, i vind eller regn, til forskellige funktioner og budskaber.

Se video

LYDEN AF ... STENALDEREN


Hvilke instrumenter lavede man i stenalderen? Vi finder tilbage til historien og udforsker både materialer og instrumenttyper.  På den måde kan historien både forstås og sanses.

Ideen kan også overføres til andre historiske perioder.

Og vi kan hente inspiration far andre dele af verden.

MÅLGRUPPER

TIL SKOLER


Ears Wide Open tilbyder workshops til skoleklasser og hele klassetrin, hvor musikfaget bringes i fagligt sammenspil med fag som fysik, matematik, håndværk & design, geografi, dansk, billedkunst og  udeskole.


Fordi musik alle steder i verden handler om at give mening til vores liv, besvare små og store spørgsmål gennem sange, melodier,  instrumenter, orkestre, strukturer og klange er Ears Wide Open-workshops flerkulturelle.


Viden kombineres med innovation, kreativitet og musikalsk væren.


Klassens sociale samvær udfordres og udvikles ved at se på hvordan vi spiller sammen rundt omkring i verden - roller, ledelse og kommunikation.


Kønsroller udfordres gennem ukendt musik fra andre dele af verden, fordi eleverne ikke kender rollerne.


Til grundskoler, efterskoler, gymnasier og højskoler.

TIL MUSIKSKOLER


Musikskolens lærere ved en masse om deres instrumenter, om hvordan instrumenterne virker, hvad de bruges til og hvilken musik man kan spille på dem. De ved noget om musikhistorie, klang, musiks betydning, om at stå foran et publikum og om at udtrykke netop DEN følelse.


Musikskolens lærere kan bidrage i skolen med spændende erfaringer og viden til instrument-bygning. De kan indgå i musikhistoriske forløb som rækker ud over Danmarks grænser. De kan være med til at udforske sammenspillet og samspillet på skolen. De kan kvalificere både lytning og kompostion når der stilles skarpt på forbindelser mellem musik og billedkunst.


Og hvorfor skal forestillinger altid være pop-musical ...kunne vi i stedet se nærmere på livets store ritualer, så børnene både opførte OG lærte noget?


Til musikskoler, billedskoler kulturskoler og Åben Skole


TIL BIBLIOTEKER OG MUSEER


Hvad med at levendegøre bøger og genstande gennem workshops hvor man bygger og skærper sanserne?


  • Det kan være en workshop på biblioteket i instrument- eller trommebygning i forlængelse af en koncert.


  • Kunstmuseet kan få gæsterne til at  lytte med øjnene, se med ørerne og selv tegne og komponere.


  • På det kulturhistoriske museum kan publikum opleve musikinstrumenter som en del af materiel kultur, ved at undersøge samlingen og bygge sine egne instrumenter. Hvilke instrumenter spillede vi på i stenalderen i Danmark? Hvilke instrumenter har man udviklet i de arktiske egne?


Til biblioteker, kunstmuseer og kulturhistoriske museer

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

Kontakt: Eva Fock email: e.fock at adr.dk    Tlf. +45 21783925