Kurser

Skal din skole eller kulturinstitution have et mere globalt perspektiv, efterlyser I ideer til at få verden med ind i undervisningen?

 

Hvordan kan musikfaget spille sammen med skolens øvrige fag?

 

Jeg bruger mine erfaringer fra mange forskellige dele af undervisningsverdenen - og som kulturpolitisk evaluator, rådgiver, underviser, udvikler og formidler - til at udvikle nye samarbejder.

 

...og jeg udfordrer musikfagets kernefaglighed, og indtænker verden derude som mere end et eksotisk 'andet'.

KURSER OG FOREDRAG

PÅ TVÆRS AF MUSIK

 

Hvad er musik? Hvordan kan et friskt blik på hvad musik er, være med til at styrke musikfaget?

Hvilken rolle skal musikfaget have på din skole? Hvad skal det handle om?

Undervisning i musik på tværs af kulturer, genrer og tider er en måde til at opdyrke fagets potentialer, uden at gå på kompromis med fagligheden.

Ad den vej kan vi i fællesskab tilbageerobre kreativiteten, sikre udsynet og styrke indsigten.

MUSIK I UDESKOLEN

 

Traditionelt fylder friluftsliv og bevægelse meget i udeskolen. Det er både naturligt og vigtigt. Men naturen har også, gennem alle tider og alle steder i verden, været med til at forme vores kultur og musik, den har været med til at gøre os til hele mennesker. Derfor synes jeg der er nogle uudnyttede potentialer i at brede udeskole-paletten lidt mere ud og styrke de æstetiske fag.

NYE SAMARBEJDER

 

Hvordan kan musik- og kulturskolernes særlige kompetancer bringes i spil med grundskolernes fagudbud og med de nye fælles mål?

 

Hvordan kan vi bruge musikfaget og musik-/kulturskolerne i nytænkningen af fagrelevante forløb og aktiviteter som højner elevernes faglige udbytte?

GLOBALISERING OG UDSYN

 

Der er mange måder at invitere verden indenfor på. Jeg præsenterer forskellige tilgange til verden: en ekstotisk fascination af det fremmede, ligheder som binder os sammen, frygt...Vi kender alle eksempler på de forskellige tilgange, men hvad betyder de for vores verdenssyn og på vores syn på os selv? Og hvordan kan vi bedst udvide vores horisont musikundervisningen?

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

Kontakt: Eva Fock email: e.fock at adr.dk Tlf. +45 21783925