Ears Wide Open

EARS WIDE OPEN

musikformidling med udsyn

Ears Wide Open formidler musikalsk nysgerrighed, viden, forståelse og oplevelse - med et globalt udsyn.

 

Ears Wide Open ser med friske øjne på hvad musik er, hvad musik kan og hvordan vi kan bruge musik i undervisningen og i livet.

 

Musik som almen dannelse, som sjov, som kunst, som æstetik, som optræden, udforskning, bevidst lytning, som sang, instrumenter, som natur og kultur. Som noget vi gør, sanser, oplever, udøver, lærer, nyder og hader, overraskes over, forventer, mestrer og prøver.

 

Verden og musik - mageløs, mangfoldig og samtidig forbundet. Al verdens musik.

 

Ears Wide Open kan tilbyde workshops, projektsamarbejder, idéudvikling, konsulentrådgivning og undervisningsmaterialer.

WORKSHOPS

 

I SKOLER og MUSIKSKOLER

på BIBLIOTEKER og MUSEER

 

Ønsker du workshops som kombinerer viden, kreativitet og musikalsk opmærksomhed?

 

Jeg tager afsæt i hvad musik er, udforsker feltet i et flerkulturelt og flerfagligt perspektiv, eksperimenterer, afprøver.....og lytter, lytter og lytter.

 

Det globale udsyn giver ny indsigt, frisætter kreativiteten og muliggør nye roller, fordi eleverne ikke begrænses af forventninger og forestillinger.

 

KURSER og FOREDRAG

 

 

Er du interesseret i at få et globalt perspektiv på din skole, eller bare se det velkendte i et andet perspektiv?

 

Hvad med et kursus om musik fra andre dele af verden?

 

Søger du nye ideer til hvordan forskellige kompetencer og fag kan spille sammen, hvordan alle fag kan være musikfag, og alle musikfaget kan formidle alle fag?

 

Kontakt mig, hvis du har brug for nye perspektiver på din musikundervisning, hvis du søger nye ideer til workshops, foredrag og kurser, eller I skal have lavet undervisningsmaterialer til et projekt.

Foto: Thomas Howalt Andersen

Bag Ears Wide Open står Eva Fock, cand.mag i musikvidenskab fra Aalborg Universitet, doctorandus i musiketnologiz fra Amsterdam Universitet og med undervisningskompetence i Håndværk og Design i folkeskolen.

 

Eva ser med friske øjne på hvad musik er, hvad musik kan og hvordan vi kan bruge musik i undervisningen og i livet. Læs mere om hvad jeg har lavet.

UNDERVISNINGS-

MATERIALER

 

Prøv nogle af de materialer jeg allerede har lavet...

...eller lad os indgå et samarbejde om at udvikle nye undervisningsmaterialer.

 

INTERNATIONALE SAMARBEJDER

 

PROJEKTLEDER OG KURATOR

 

Verden er stor og musikkens verden er mangfoldig, så hvorfor nøjes med det nære, når du kan få resten med også?

 

Det globale og det lokale kan spille sammen på mange måder, globalt udsyn kan skabe lokal indsigt:

 

En kammermusikfestival eller elektronisk festival kan OGSÅ omfatte musik fra andre dele af verden. Og blive beriget af det.

 

Hofmusik er ikke kun noget det Kongelige Kapel spiller, det kan OGSÅ hentes fra andre kontinenter.

 

Der bliver OGSÅ lavet ny musik af komponister i fjerne egne.

 

Jeg hjælper gerne med at finde kunstnere eller vinkler, så det hænger fornuftigt sammen.

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

Kontakt: Eva Fock email: e.fock at adr.dk Tlf. +45 21783925