Ears Wide Open

EARS WIDE OPEN

musikformidling med udsyn

Ears Wide Open formidler musikalsk viden, forståelse og oplevelse - med et globalt udsyn.

 

Jeg ser med friske øjne på hvad musik er, hvad musik kan og hvordan vi kan bruge musik i undervisningen og i livet.

 

Kontakt mig, hvis du har brug for nye perspektiver på din musikunder-visning, hvis du søger nye ideer til workshops, foredrag og kurser, eller I skal have lavet undervisningsmaterialer til et projekt.

WORKSHOPS

 

I SKOLER og MUSIKSKOLER

på BIBLIOTEKER og MUSEER

 

Ønsker du workshops som kombinerer viden, kreativitet og musikalsk opmærksomhed?

 

Jeg tager afsæt i hvad musik er, udforsker feltet i et flerkulturelt og flerfagligt perspektiv, eksperimenterer, afprøver.....og lytter, lytter og lytter.

 

Det globale udsyn giver ny indsigt, frisætter kreativiteten og muliggør nye roller, fordi eleverne ikke begrænses af forventninger og forestillinger.

 

Eva Fock

musiketnolog, forfatter og formidler af musik fra hele verden.

KURSER, FOREDRAG OG UNDERVISNINGS-MATERIALER

 

 

Er du interesseret i at få et globalt perspektiv på din skole?

 

Har du brug for et kursus om musik fra andre dele af verden?

 

Eller ønsker du nye ideer til hvordan forskellige kompetencer og fag kan spille sammen?

 

Jeg går også gerne ind i samarbejder om undervisningsmaterialer til både børn og unge - materialer med globalt udsyn.

 

INTERNATIONALE SAMARBEJDER

 

PROJEKTLEDER OG KURATOR

 

Verden er stor og musikkens verden er mangfoldig, så hvorfor nøjes med det nære, når du kan få resten med også?

 

Det globale og det lokale kan spille sammen på mange måder:

 

En kammermusik eller elektronisk festival kan OGSÅ omfatte kammer- eller elektronisk musik fra andre dele af verden.

 

Hofmusik er ikke kun noget det Kongelige Kapel spiller, det kan OGSÅ hentes fra andre kontinenter.

 

Der bliver OGSÅ lavet ny musik af komponister i fjerne egne.

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

Kontakt: Eva Fock email: e.fock at adr.dk Tlf. +45 21783925